Välkommen till våra hemsidor!

Känner du till de fem faktorerna som påverkar utskriftseffekten hos UV-flatbäddsskrivare?

1. Använd bläck, UV-bläck: UV-flatbäddsskrivare måste använda speciella UV-bläck, som vanligtvis säljs av tillverkare.Kvaliteten på UV-bläck är direkt relaterad till utskriftseffekten.Olika bläck bör väljas för maskiner med olika munstycken.Det är bäst att köpa direkt från tillverkaren eller använda det bläck som rekommenderas av tillverkaren.Eftersom tillverkarna och uv-bläcktillverkarna har utfört olika förberedelser kan endast de färger som är lämpliga för munstyckena erhållas;

2. Faktorer för själva fotot: När det inte finns några problem med UV-flatbäddsskrivaren är det nödvändigt att överväga om det är faktorn för själva fotot.Om pixlarna i själva bilden är genomsnittliga, får det inte finnas någon bra utskriftseffekt.Även om bilden är förfinad kan den inte uppnå en utskriftseffekt med högre kvalitet;

3. Tryckmaterial: Operatörens förståelse av materialet kommer också att påverka utskriftseffekten.Själva UV-bläcket kommer att reagera med tryckmaterialet och kommer att penetrera en viss procentandel, och graden av penetration av olika material är annorlunda, så operatörens förtrogenhet med tryckmaterialet kommer att påverka den slutliga effekten av utskrift.I allmänhet är material med hög densitet som metall, glas, porslin och trä svåra att penetrera;därför är det nödvändigt att ta itu med beläggningen;

4. Beläggningsbehandling: Vissa av de tryckta materialen måste förses med en speciell beläggning, så att mönstret kan tryckas på ytan av materialet mer perfekt.Behandlingen av beläggningen är mycket viktig.Den första punkten måste vara välproportionerad.Beläggningen måste vara välproportionerad och färgen blir enhetlig.För det andra måste beläggningen väljas och kan inte blandas.För närvarande är beläggningen uppdelad i handavtorkningsbeläggning och spraymålning;

5. Driftmetod: Användningen av UV-flatbäddsskrivare är en av de faktorer som är direkt relaterade till utskriftseffekten.Därför måste operatörerna få mer professionell utbildning för att komma igång, för att kunna trycka högkvalitativa produkter.När konsumenter köper UV-flatbäddsskrivare kan de be tillverkarna att tillhandahålla motsvarande tekniska utbildningsinstruktioner och metoder för maskinunderhåll.


Posttid: 2022-09-09